fbpx
Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Bij inschrijving voor een van de programma’s, coachingstrajecten of trainingen van Next Feminine Leaders of Avelijn Leiderschap in Gezondheid stem je automatisch in met deze Algemene Voorwaarden.

Next Feminine Leaders – Next Feminine Leaders is een aanbieder van programma’s op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en coaching. Voor deelnemers aan deze programma’s gelden de volgende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van programma’s aan de deelnemers verstrekt. Iedere deelnemer die een programma van Next Feminine Leaders volgt, stemt in met deze bepalingen.

Programma’s – Bij de inschrijving voor een programma staat omschreven wat een deelnemer van het programma kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Bij sommige programma’s vinden ook bijeenkomsten plaats.

Bijeenkomsten – Sommige programma’s van Next Feminine Leaders bevatten een of meer bijeenkomsten. Bijeenkomsten zijn live evenementen waarbij deelnemers in een groep training en coaching ontvangen. Bij de aankoop van een programma wordt weergegeven of er bijeenkomsten in het programma zitten en op welke dag(en) en tijdstip(pen) deze plaatsvinden.

Individuele coaching – Bij een coachingtraject en sommige programma’s is individuele coaching inbegrepen. Dit omvat online of off line gesprekken tussen een deelnemer en een coach van Next Feminine Leaders. Bij de omschrijving van het programma wordt het aantal, frequentie en duur van deze gesprekken aangegeven.

Inschrijving – Inschrijving gebeurt door invullen van een intake formulier of digitale aankoop van een programma. Inschrijving is definitief als de offerte is ondertekend, het inschrijfformulier ingevuld digitaal is verzonden of als betaling is geschied.

Betaling – Bij inschrijving committeer je je aan deelname en betaling van de kosten, zoals aangegeven op het intakeformulier of de offerte.
Nadat wij het intakeformulier of de ondertekende offerte hebben ontvangen, ontvang je een bevestiging van je deelname en de factuur.
Betaling van je deelname gebeurt vooraf per overboeking naar de gegevens op de factuur.
Betaling in termijn is veelal mogelijk. Stuur dan een mailtje naar alijne@avelijnleiderschap.nl.

Overdragen – Een programma van Next Feminine Leaders is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar programma niet aan een ander kan overdragen.

Verhindering deelname programma, annulering en restitutie – Een programma kan – zowel voor de start of tijdens het programma – niet worden geannuleerd, tenzij Next Feminine Leaders voor een programma een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. Next Feminine Leaders biedt geen inhaallessen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft Next Feminine Leaders geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook – niet heeft bijgewoond.
Moet een deelnemer het programma door onvoorziene omstandigheden beëindigen, kan in voorkomende gevallen, afhankelijk van de situatie, in overleg gekeken naar een alternatieve invulling.
Bij annulering van het programma door de organisatie worden de volledige kosten teruggestort.

Wijziging bijeenkomst – Als door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt Next Feminine Leaders voor een passend alternatief voor de deelnemers, bijvoorbeeld door de bijeenkomst te verplaatsen naar een andere datum/ tijdstip. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Next Feminine Leaders ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Materiaal – Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, oefeningen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het programma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Next Feminine Leaders hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bezoeken bijeenkomsten – Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken of mee te brengen naar bijeenkomsten van Next Feminine Leaders. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Zie ook Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid hieronder.

Beelden en opnames – Next Feminine Leaders kan tijdens bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Next Feminine Leaders heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid – Next Feminine Leaders, Avelijn Leiderschap in Gezondheid, d.w.z. wij, of onder onze verantwoordelijkheid werkende professionals, zijn nooit aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures, ongevallen, letsel of psychische problematieken die tijdens of na bijeenkomsten, trajecten en programma’s ontstaan of bekend worden. Het deelnemen aan de activiteiten is geheel voor eigen risico.
Bij inschrijving ben je je bewust van het feit dat de programma’s coaching betreft en gebaseerd zijn op zelf hulp. De programma’s zijn geenszins therapie.
De deelnemer verklaart niet bekend te zijn met verslavingsproblematiek en geen medicijnen te gebruiken voor psychische problematieken.
Bij deelname aan een activiteit dient de deelnemer in goede gezondheid en goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer vooraf te advies in te winnen van zijn of haar huisarts.
Als deelnemer ben je verantwoordelijk voor je eigen welzijn, tijdens én na een programma of coachingstraject. Gebeurt er tijdens het programma of coachingstraject iets dat vragen oproept, of dat je doet twijfelen aan je welzijn, ben je zelf verantwoordelijk voor het kenbaar maken daarvan, en het organiseren van hulp. Per situatie bepaalt Next Feminine Leaders en Avelijn Leiderschap in Gezondheid of, en op welke manier, zij daarin een rol kunnen spelen.
Next Feminine Leaders en Avelijn Leiderschap in Gezondheid, d.w.z. wij, of onder onze verantwoordelijkheid werkende professionals, zijn niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van eigendommen.

Privacy – Wij nemen jouw privacy zeer serieus. Next Feminine Leaders en Avelijn Leiderschap in Gezondheid, d.w.z. wij, en onder onze verantwoordelijkheid werkende professionals, behandelen jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Je gegevens worden bewaard voor onze administratie en nooit aan derden doorgegeven.
Heb je vragen, lees dan hier onze privacyverklaring.

Klachten – Ons doel is jou te helpen je beste zelf te zijn. Gelukkig, succesvol en helemaal in balans. Wij bieden je daarvoor de tools en inzichten en helpen je bij iedere stap. Jij doet het werk.
Ben je om wat voor reden dan ook ontevreden over de dienstverlening van Next Feminine Leaders en Avelijn Leiderschap in Gezondheid, dan horen we dat graag en zoeken we samen naar een oplossing. Daarvoor kun je bij ons terecht via alijne@avelijnleiderschap.nl.

Kleine lettertjes

Next Feminine Leaders is een handelsnaam van Avelijn. Leiderschap in gezondheid.
Eigenaar: Alijne Verhaar
KVK nr: 65134818
BTW nr: NL002033327B53

 

Laatst bijgewerkt op 14 augustus 2019